Välkommen

Välkommen på årsmöte!
Plats: Corner
Tid: 30 mars kl 19:00