Om oss

Ånge Pride organiseras årligen.

Ånge Pride står för mångfald och tar avstånd från diskriminering och förtryck utifrån etnicitet, kön, könsidentitet och/eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus.

Ånge Pride uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Ånge Pride vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverkar vi samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners ska vi arbeta för att nå ut i samhällets olika områden för att sprida information om HBTQIA -frågor.

Alla som deltar ska visa respekt mot andra även om man inte tycker likadant. En förutsättning för att vara samarbetspartner till Ånge Pride är att stå bakom Ånge Prides värdegrund och målsättning om alla människors lika värde och att förbättra situationen för HBTQIA-personer.

Bakom Ånge Pride står den ideella föreningen RFSL Sundsvall (som har följande kommuner som upptagningsområde; Ånge, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall).