Lesbiskt museum

Fredag 25 maj

Torget kl 15:00-23:50
Entré: Gratis

Lesbisk Odyssé

Kom och besök det rullande museet!

Ta del av en förtjusande rumslighet och spännande berättelser, sy eller skriv in dig i den lesbiska historieskrivningen! Det rullande museet är ett rum som skapar möjligheter för lesbiska och queera aktiviteter och gemenskap med syftet att främja lesbisk historieskrivning och nutid.

Museet sprider lesbiska samtida och historiska berättelser, föremål, levnadsförhållanden och samtidskonst. Främst är det ett queert rum och en trygg mötesplats där besökare kan stiga in i en storfamilj av queera lesbiska livsöden.