Elfrida Bergman

Att queera historien

Fredag 25 maj kl 16:00
Regnbågscaféet, Corner 

En föreläsning av och med Elfrida Bergman projektledare Myter och Verkligheter – En Lesbisk Odyssé.

Det lesbiska museet kommer förutom att föreläsa även att finnas ute på torget i en buss och har också en pågående workshop/pysselverkstad på regnbågscaféet där besökare som vill kan sy in sig i deras gemensamma lapptäcke!

Lapptäcket är ett konstverk skapat av Vilda Kvist och följer med museet. Tanken är att communityn tillsammans syr in sig i den gemensamma historien, som här symboliseras av tyger som burits av lesbiska och queera genom tiderna.

Om ni vill kan ni ta med något speciellt som ni vill sy in i täcket. Det kan vara vad som helst i tygväg, som har någon relation till en lesbisk/queer händelse eller person.

Museet sprider lesbiska samtida och historiska berättelser, föremål, levnadsförhållanden och samtidskonst. Främst är det ett queert rum och en trygg mötesplats där besökare kan stiga in i en storfamilj av queera lesbiska livsöden.