Intervju med Eva Mörk Månsson

Intervju med Eva Mörk Månsson
Eva Mörk Månsson (s)

Vi hörde av oss till Eva Mörk Månsson (s) gällande hennes hbtq-motion som tidigare i år togs upp i kommunfullmäktige i Ånge.

Eva, vad handlade din motion om?

Min motion till kommunfullmäktige handlade om att samtliga förtroendevalda ska utbildas i HBTQ-frågor. Jag tycker det är bäst att börja med politikerna som fattar beslut som berör många. För att fatta kloka beslut behövs kunskap.

Hur mottogs den?

Den togs emot med blandade känslor men främst positivt. Det var en övervägande majoritet som var för. Det blev en del diskussioner om vilken utbildare som skulle anlitas. Diskussionen slutade med ett beslut ”att samtliga förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022 kommer att erbjudas HBTQ-utbildning på kvällstid. Deltagandet är frivilligt och inget arvode utgår för utbildningstillfället.”

Vad händer framöver i frågan?

Jag kommer att bevaka och se till att utbildningen blir av och att det blir vid fler tillfällen så fler har möjlighet att gå. Vår kanslichef rekommenderade RFSL och jag hoppas att de kan komma på kvällstid.

Tack Eva för det viktiga arbete du gör och vi ser fram emot kommunens fortsatta arbete med hbtq-frågor!

Lesbiskt museum till Ånge Pride!

Lesbiskt museum till Ånge Pride!

Kom och besöka det rullande museet!

Ta del av en förtjusande rumslighet och spännande berättelser, sy eller skriv in dig i den lesbiska historieskrivningen! Det rullande museet är ett rum som skapar möjligheter för lesbiska och queera aktiviteter och gemenskap med syftet att främja lesbisk historieskrivning och nutid. Museet sprider lesbiska samtida och historiska berättelser, föremål, levnadsförhållanden och samtidskonst. Främst är det ett queert rum och en trygg mötesplats där besökare kan stiga in i en storfamilj av queera lesbiska livsöden.