Lesbiskt museum till Ånge Pride!

Lesbiskt museum till Ånge Pride!

Kom och besöka det rullande museet!

Ta del av en förtjusande rumslighet och spännande berättelser, sy eller skriv in dig i den lesbiska historieskrivningen! Det rullande museet är ett rum som skapar möjligheter för lesbiska och queera aktiviteter och gemenskap med syftet att främja lesbisk historieskrivning och nutid. Museet sprider lesbiska samtida och historiska berättelser, föremål, levnadsförhållanden och samtidskonst. Främst är det ett queert rum och en trygg mötesplats där besökare kan stiga in i en storfamilj av queera lesbiska livsöden.

Ånge Pride + Kulturnatten = Succé!

Ånge Prideparad 2017

STORT TACK till alla fantastiska människor som deltagit i Ånge Pride/Kulturnatten!

Tack alla underbara artister, workshopledare och föreläsare för att ni gör oss klokare och varmare inuti.

Tack alla fantastiska sponsorer för att ni gör detta möjligt! Tack alla underbara utställare för att ni fyllde torget med kärlek och färger!

Och ett speciellt Tack till alla fantastiska volontärer för allt otroliga arbete som ni alla har gjort!

Tillsammans vågar vi, tillsammans förändrar vi, tillsammans tror vi på att det går… och tillsammans gör vi skillnad! Idag har vi gjort Ånge vackrare, tryggare och öppnare.